Dividendplan Kok onthutst beursbestuur

AMSTERDAM, 16 SEPT. De Amsterdamse effectenbeurs heeft onthutst gereageerd op het gisteren in de Miljoenennota gepresenteerde voornemen van minister Kok onderzoek in te stellen naar mogelijkheden om individuele gegevens over dividenduitkering aan de belastingdienst te laten verstrekken.

De Vereniging voor de Effectenhandel (VvdE) is vooral ontstemd omdat Financiën geen overleg met haar heeft gepleegd voordat het departement de plannen bekendmaakte.

Volgens een woordvoerder van de beurs is bij de zogeheten dividendrenseignering “het middel erger dan de kwaal”. De VvdE pleit voor een eenmalige dividendbelasting aan de bron. Dit systeem wordt in België gehanteerd (10 procent) en heet daar “bevrijdende voorheffing”. Kenmerkend bij dit systeem is dat belasting eenmalig aan de bron wordt ingehouden. Bij de inkomstenbelasting worden dividendinkomsten vervolgens buiten beschouwing gelaten.

De beurs noemt de eenmalige dividendbelasting in het voordeel van bedrijven die op de beurs staan genoteerd, omdat zij zo eenvoudiger een beroep kunnen doen op risicodragend kapitaal. Verder wordt het effectenbezit erdoor gestimuleerd en bespaart de “bevrijdende voorheffing” de belastingdienst veel werk, aldus het beursbestuur.

Momenteel wordt in Nederland aan de bron een voorheffing van 25 procent ingehouden. Vervolgens dient de effectenbezitter de reeds betaalde dividendbelasting zelf te verrekenen bij de aangifte inkomstenbelasting.