Danssector is blij met verhoging van de salarissen

AMSTERDAM, 16 SEPT. De Kunstenbond FNV, het Nederlands Instituut voor de Dans (NID) en de werkgeversvereniging Direktie Overleg Dansgezelschappen (DOD) zijn opgetogen over de verbetering van de salarissen voor dansers die in de WVC-begroting wordt aangekondigd. Hiermee wordt een motie uitgevoerd die de VVD bij de behandeling van het Kunstenplan in juni indiende en die door een Kamermeerderheid werd gesteund.

Vorig jaar bleek uit een onderzoek in opdracht van de Kunstenbond en de DOD, dat dansers ruim veertig procent minder verdienen dan acteurs en musici en ruim dertig procent dan dansers in het buitenland. Samen met minister Kok van financiën heeft minister d'Anconavan WVC een regeling getroffen die deze achterstand, die op vijf miljoen gulden wordt geschat, in drie jaar tijd zal wegwerken. Wil de maatregel ook dansers ten goede komen die niet vast aan gezelschappen zijn verbonden, dan moet ook het budget worden verhoogd van het Fonds voor de Podiumkunsten, aldus het NID.