Criminoloog: mafia doet meer dan drugshandel

ROTTERDAM, 16 SEPT. Concrete strafzaken met informatie over de betrokkenheid van de Italiaanse mafia zijn in Nederland niet of nauwelijks bekend.

Dit zeggen criminologen in een reactie op de justitiële nota over de georganiseerde misdaad in Nederland. Prof.mr. C. Fijnaut zegt evenwel in het geheel niet verbaasd te zijn over de bevindingen van justitie. “Tot voor enkele jaren werd er bij de politie altijd nog lacherig gedaan als er gesproken werd over mafia in Nederland, maar nu worden berichten hierover serieus genomen.”

Volgens Fijnaut is het aannemelijk te veronderstellen dat de mafia zich niet alleen in Nederland inlaat met drugshandel maar dat ook zaken als afpersing en activiteiten in de Rotterdamse haven de belangstelling genieten van Italiaanse misdaadorganisaties. “Het is niet voor niets dat de Italiaanse minister van justitie sterk aandringt op overleg met zijn collega's in Noord-Europa over de mafia.”

Een woordvoerder van de CRI laat weten dat er bij de centrale recherchedienst “geen signalering” bekend is van activiteiten van de mafia in Nederland. Politiekorpsen zeggen niet op de nota te willen reageren omdat deze nog officieel moet worden bekendgemaakt.

In de justitiële nota wordt ook melding gemaakt van de diensten die de “legale bovenwereld” levert aan misdaadclubs zoals juridische en financiële experts. De deken van de Orde van Advocaten, mr. W.G. van Hassel, zegt dat de advocatuur vooral “extra op de hoede moet zijn” voor de rol van adviseur van de advocaat. Op dat gebied zijn de scheidslijnen over wat wel en niet mag niet zo strikt getrokken. Over de ethiek van de advocatuur gaat de beroepsgroep begin november vergaderen.

In veel legale sectoren worden volgens Justitie criminele vermogens geïnvesteerd zoals de bouw, de horeca en de autobranche. “Hier kan een bedreigende symbiose tussen de wettige bovenwereld en misdaadondernemers ontstaan die tot marktontwrichting kan leiden. De bonafide ondernemers worden bovendien geconfronteerd met concurrenten die ook bij hun semi-legale economische activiteiten illegale methoden toepassen”, aldus de nota.

Een woordvoerder van het Verbond van Ondernemers in het Horeca- en Aanverwante Bedrijf zegt “druk met dit onderwerp bezig” te zijn. Bestuurslid J.P Entius zegt over deze zaken onlangs overleg te hebben gevoerd met staatssecretaris Kosto.

De Nederlandse Vereniging van Banken laat weten niet te willen reageren op de beweringen over de betrokkenheid van banken bij witwassen omdat de nota nog niet officieel bekend is.