"Criminelen investeren in legale zaken'

Kenmerken van misdaadorganisaties zijn:

De organisatie legt zich toe op verschillende vormen van criminaliteit

Er bestaat een langdurig werkverband met hiërarchische verhoudingen

De organisatie bedient zich van een intern beloningssysteem en zo nodig van sancties als geweldpleging en liquidaties

De inkomsten uit criminele activiteiten worden door een legale poot van de organisatie geïnvesteerd in legale bedrijven

Er wordt samengewerkt met legale bedrijven

Geprobeerd wordt om corrumperende contacten te leggen met overheidsfunctionarissen