China paait Fransen met tegenorders in zaak-Taiwan

PEKING, 16 SEPT. China onderneemt, ondanks de Amerikaanse druk op Taiwan om de aankoop van Mirages uit te stellen, een grootscheepse poging de Fransen middels commerciële tegenprestaties tot definitieve afgelasting van de transactie te bewegen. Een Chinese vice-minister van buitenlandse economische betrekkingen en handel, Gu Yongjiang, verblijft momenteel in Parijs voor geheime onderhandelingen over een aantal zogenoemde "compensatie-orders'.

Volgens Franse zakenlieden en andere goed ingelichte bronnen in de Chinese hoofdstad staan onder andere op zijn lijst een reeks telefooncentrales van Alcatel, petrochemische orders bij Schlumberger, een groot aantal Airbussen, de bouw van een TGV-lijn van Peking naar Shanghai en de bouw van een ondergrondse in Kanton. Zakenlieden praten over een bedrag dat kan oplopen tot 10 miljard dollar.

In juni bracht een Chinese aankoopmissie een bezoek aan verschillende EG-landen, waaronder Nederland, maar sloeg demonstratief Frankrijk over wegens de al een jaar slepende Mirage-kwestie. Volgens Europese diplomaten voelen de Chinezen zich gedwongen in Frankrijk een ware demonstratie van hun koopkracht te geven, omdat in geval van doorgang van de Franse Mirage-levering aan Taiwan het licht op groen wordt gezet voor alle Europese landen om de wapenhandel met Taiwan te beginnen of in het geval van Nederland te hervatten. Alle EG-landen hebben een groot handelstekort met China (Frankrijk 3 miljard gulden in 1991 en Nederland 1,3 miljard).

Chinese bronnen onderstrepen dat zij voor een reeks nieuwe orders in Frankrijk hun standaard-praktijk van het eindeloos "hengelen' naar zachte leningen zullen laten varen.