Bush en Clinton: ik ben de goede bevelhebber

SALT LAKE CITY, 16 SEPT. President George Bush en zijn Democratische uitdager Bill Clinton hebben gisteren onmiddellijk na elkaar in de stad Salt Lake City uiteengezet hoe belangrijk het is voor de Amerikanen dat ze over een president beschikken die ze kunnen vertrouwen als opperbevelhebber van de strijdkrachten.

Bush maakte bij zijn toespraak in Salt Lake City voor het Verbond van de Nationale Garde, die vooral dienen als reservetroepen, slechts een indirecte toespeling op het feit dat Clinton tijdens de Vietnam-oorlog geen militaire dienst deed en die volgens onbevestigde berichten zelfs had ontdoken.

De president, die op aandringen van zijn staf de spreekbeurt in Salt Lake City overnam van vice-president Dan Quayle, herinnerde zijn gehoor aan zijn eigen optreden als jonge militair tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Slechts twee uur later sprak ook Clinton de Gardisten toe. De Democraat had zich ingesteld op een aanval van Bush op zijn houding tijdens de Vietnam-oorlog en moest door het uitblijven daarvan zijn toespraak op het laatste moment aanpassen. In zijn rede onderstreepte hij dat de Amerikanen hun opperbevelhebber moeten kunnen vertrouwen. Hij zei dat hij, als dat nodig was, niet zou aarzelen om Amerikaanse troepen in te zetten. “Ik zal er voor vechten om te garanderen dat de troepen die we de strijd insturen de beste ter wereld zijn”, vervolgde hij.

Clinton heeft steeds verklaard dat hij voor de dienstplicht in Vietnam was uitgeloot en heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij tegen de oorlog was. (Reuter, AP)