Bundesbank: afkoeling, nog geen recessietrend

FRANKFURT, 16 SEPT. De Bundesbank signaleert een duidelijke conjuncturele vertraging in het westen van Duitsland. En dat terwijl een opleving van de economie in de nieuwe deelstaten in het oosten van het land volgens de Duitse centrale bank nog niet in zicht is.

In haar rapport over september wijst de Bundesbank er op dat de economie in het westen van de Bondsrepubliek sinds het begin van dit jaar is afgekoeld maar dat er nog geen aanwijzingen bestaan voor een recessie-achtige ontwikkeling. “Zonder twijfel is wel de onzekerheid over de verdere ontwikkeling van de economie toegenomen”, aldus de bank.

In het oosten van Duitsland is nog steeds geen sprake van veel vooruitgang, zegt de centrale bank. “Na het ineenstorten van de industriële produktie in het Oosten van Duitsland, een situatie die duurde tot voorjaar '91, is de situatie in sommige sectoren iets verbeterd maar er is geen teken van een zichzelf aanwakkerende opleving.”

In het westen van de Bondsrepubliek duidt de ontwikkeling van de arbeidsmarkt duidelijk op een ongunstiger wordende situatie. “Het is evident dat veel bedrijven de toegenomen concurrentie en hogere kosten proberen te compenseren, althans gedeeltelijk, door het ontslaan van personeel.”

De centrale bank wijst erop dat de werkloosheid in het oosten van het land totnutoe veel lager is gebleven dan aanvankelijk was gevreesd. Toch zegt de Bundesbank dat vermindering van het nog steeds buitengewoon hoge werkloosheidspercentage in de nieuwe deelstaten het meest urgente probleem in dat deel van de Bondsrepubliek vormt. (Reuter)