Bonn: nog geen hulp voor Rabin

BONN, 16 SEPT. De Duitse regering heeft de bezoekende Israëlische premier Rabin nog geen concrete financiële toezeggingen willen doen voor hulp bij de integratie van de grote stroom joodse immigranten uit de vroegere Sovjet-Unie.

Kanselier Helmut Kohl, die een uitnodiging voor een tegenbezoek aannam, wilde zich in een gesprek met Rabin in Bonn evenmin vastleggen op het overnemen van de "Wiedergutmachungs-claims' die Israel nooit van de vroegere DDR gehonoreerd kreeg. Bonn is wel bereid tot meer economische steun aan Israel, maar over de omvang daarvan, en over oprichting van meer Israelisch-Duitse joint ventures, moet nog verder worden onderhandeld, heette het. Naar in Bonn verluidt hoopt Rabin op in totaal vijf miljard mark aan schenkingen en kredieten uit Duitsland. Kohl heeft hem gewezen op de moeilijke financieel-economische situatie van de Bondsrepubliek en gewaarschuwd voor “overspannen verwachtingen”. De kanselier had met zijn Israelische gast ook gesproken over “de schaamte en bezorgdheid” van de Duitse regering over de rechtsradicale aanvallen op buitenlanders van de afgelopen weken in Duitsland. Rabin noemde de rechtsradicale geweldexplosies “rode waarschuwingslichten”.