Bondsspaarbank Bolsward-Dronrijp sluit aan bij VSB

De VSB Groep, een dochteronderneming van Fortis, wil samenwerken met de Stichting Bondsspaarbank Bolsward-Dronrijp.

Deze bondsspaarbank had eind vorig jaar een balanstotaal van 112 miljoen gulden en een eigen vermogen van 12,8 miljoen gulden. Er werken zestien mensen in twee vestigingen.

De VSB Groep had eind 1991 een belanstotaal van ruim 18 miljard gulden en beschikte over een vermogen van ongeveer 1,5 miljard gulden. Eind vorig jaar had de Groep 3657 mensen in dienst in 333 kantoren.