Bond praat met Hoogovens over alternatief plan

BEVERWIJK, 16 SEPT. De Industriebond FNV zal aanstaande maandag toch overleg voeren met de directie van Hoogovens over een alternatief voor de voorgestelde sanering bij het staalbedrijf in IJmuiden.

Op de ledenvergadering van de bond gisteravond stemde een overgrote meerderheid tegen een motie waarin de directie eerst de plannen voor gedwongen ontslagen moest intrekken, alvorens de bond het overleg zou hervatten.

De raad van bestuur van Hoogovens maakte eergisteren bekend dat bij het staalbedrijf in IJmuiden volgend jaar 2300 van de 14.000 arbeidsplaatsen moeten verdwijnen. Voor circa 1000 mensen dreigt gedwongen ontslag. De onderneming hoopt in 1993 op die manier 300 miljoen gulden te besparen. Bij Hoogovens zijn gedwongen ontslagen na de oorlog nog niet eerder voorgekomen.

Bestuurder J. Schalkx van de Industriebond FNV zei gisteravond dat de bond zich tot het uiterste zal verzetten tegen gedwongen ontslagen. Hij wees op de collectieve arbeidsovereenkomst (CAO), waarin is afgesproken dat dit soort ontslagen worden vermeden. De CAO loopt in maart 1993 af. Op verzoek van de directie werd dit voorjaar de lopende CAO, met het oog op de verliessituatie bij de onderneming, met een jaar verlengd. De werknemers kregen toen wel een loonsverhoging van vier procent.

De huidige CAO kwam in 1990 na een 14-daagse estafettestaking tot stand. Op dit moment is de actiebereidheid onder de werknemers nog niet erg groot. Onder het personeel heerst eerder een wat gelaten stemming. Op de ledenvergadering bleek weer dat de klap hard is aangekomen.

De circa 500 leden die waren komen opdraven gingen akkoord met het voorstel van de Industriebond FNV om als bonden en werknemers samen te gaan sleutelen aan een alternatief plan om het staalconcern uit de rode cijfers te helpen. Gedwongen ontslagen komen in dat alternatief niet voor en omstreden voorstellen om bij voorbeeld de vrijwillige vertrekregeling voor oudere werknemers een verplicht karakter te geven evenmin. Schalkx: “De directie heeft geen visie. Laten wij als werknemers en bonden tonen dat wij wel een visie hebben. Wij komen met een eigen Masterplan. Of noem het maar een knechtenplan.”

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland zijn geschrokken van het pakket maatregelen dat Hoogovens heeft voorgesteld. Vooral het grote aantal, voor een deel gedwongen, ontslagen baart de provincie zorgen. GS zijn van plan samen met het Rijk en Hoogovens in Brussel te pleiten voor steun aan de noodlijdende Europese staalindustrie. Een woordvoerder van Hoogovens zei daarop vanochtend: “Het is op zich goed dat de provincie zich met deze problematiek wil bezighouden. In Brussel is een pot, dus wij staan positief tegenover het voorstel.”

Het aangekondigde schrappen van 2300 banen zal naar verwachting ook grote gevolgen hebben voor andere bedrijven in de IJmond en in het Amsterdam-Noordzeekanaalgebied. De teruggang in werkgelegenheid zal ook voelbaar zijn in een groter gebied, namelijk voor het deel van Noord-Holland boven het Noordzeekanaal, waaronder de Noordkop. Veel van de huidige werknemers van Hoogovens wonen in dit gebied.