Ambtenaren voorzien moeizaam loonoverleg

DEN HAAG, 16 SEPT. Ambtenarenbonden voorzien moeizame onderhandelingen met de overheid nu het kabinet voor het komend jaar een loonruimte heeft ingeboekt die opnieuw bij de verwachte loonstijging in de bedrijven achterloopt.

Hetzelfde geldt voor werknemers die weliswaar geen ambtenaar zijn, maar voor hun arbeidsvoorwaarden wel afhankelijk zijn van het geld dat het kabinet beschikbaar stelt.

Minister De Vries (sociale zaken en werkgelegenheid) heeft werkgevers- en werknemersorganisaties gisteren laten weten dat het kabinet voor verbetering van de arbeidsvoorwaarden in de gepremieerde en gesubsidieerde sector in 1993 3 procent beschikbaar stelt. Een zelfde percentage, hebben ambtenarenbonden uit de begroting geconcludeerd, staat op de rol voor ambtenaren. Het kabinet zelf heeft gisteren in de Miljoenennota geen concreet percentage aangegeven voor de loonruimte voor ambtenaren.

Een woordvoerster van binnenlandse zaken wijst er op dat het kabinet bewust geen percentage heeft genoemd om de onderhandelingen niet bij voorbaat te belasten. Bovendien is het de bedoeling de onderhandelingen over de ambtenarensalarissen gedecentraliseerd in acht sectoren te voeren. Het Centraal Planbureau is in zijn meerjarencijfers wel van 3 procent loonruimte voor de ambtenaren uitgegaan. “Maar dat is niet meer dan een schatting”, aldus de woordvoerster.

De mededelingen van De Vries hebben betrekking op de NS (27.000 werknemers), het streekvervoer (14.000), de omroepen (6500) en verder uiteenlopende sectoren als de apotheken, de binnenschippers, de toneelkunstenaars, TNO, het ambulancevervoer, de verslavingszorg, de orkesten en de arbeidsbureaus. Grote delen van de zorgsector (ziekenhuizen, bejaardenzorg, welzijnsinstellingen) vallen er buiten, omdat daarvoor een dit jaar afgesloten tweejarige CAO geldt.

De bedrijven en instellingen in deze sectoren zijn niet aan de 3 procent als maximum gebonden. Ze beschikken over een vooraf vastgesteld budget en mogen binnen die ruimte met geld schuiven, dus ook meer voor arbeidsvoorwaarden ter beschikking stellen. Het ministerie van sociale zaken noemt het verlagen van het ziekteverzuim, efficiency-verbetering of verlaging van pensioenpremies als mogelijkheden om de ruimte voor arbeidsvoorwaarden vergroten.

De Nederlandse Spoorwegen wilde vanochtend niet op de brief reageren en liet weten af te wachten welke ruimte minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) te bieden heeft. De NS heeft het afgelopen jaar zware onderhandelingen over de CAO moeten voeren, die gepaard gingen met stakingsacties en uiteindelijk niet tot een akkoord met de Vervoersbond FNV, de grootste in die sector leidden.

Een woordvoerder van die bond zegt dat het NS-personeel niet met de minister van sociale zaken maar met de NS als werkgevers te maken heeft voor de onderhandelingen. “Maar de brief van De Vries maakt die er natuurlijk niet makkelijker op.” De bond stelt deze week zijn eisen voor de arbeidsvoorwaarden in de hele vervoersector op. Compensatie voor de prijsstijgingen (3,75 procent) en nog wat daarbij is als minimum te verwachten. Bij het uitblijven van een centraal akkoord over bijvoorbeeld werkgelegenheidsafspraken zullen die eisen alleen maar hoger worden, zo maakte de woordvoerder duidelijk.