Ziekenhuisscholen

Het ministerie van onderwijs gaat bezien of het mogelijk is de ziekenhuisscholen af te schaffen. Langdurig zieke kinderen zouden via een "adoptieschool' in de buurt van het ziekenhuis of via hun eigen oude school onderwijs kunnen krijgen.