Wareninspectie

Aan elke afzonderlijke vestiging van een bedrijf dat onder de werking van de Warenwet valt, zal een heffing worden opgelegd. Daarmee moeten de activiteiten van de Inspectie Gezondheidsbescherming (voorheen Keuringsdienst van Waren) kostendekkend worden gemaakt. De hoogte van de heffing is voor elk bedrijf gelijk, ongeacht de grootte van de onderneming.