Voorzitter Franse Assembléin staat van beschuldiging

PARIJS, 15 SEPT. De voorzitter van de Franse Nationale vergadering, Henri Emmanuelli, is gisteren officieel in staat van beschuldiging gesteld wegens medeplichtigheid aan illegale financiering van de socialistische partij (PS). Emmanuelli, die ten tijde van deze financiële praktijken penningmeester van de PS was, heeft de beschuldiging afgewezen.

Om geld voor de campagne voor de herverkiezing van president Mitterrand in 1988 binnen te krijgen, incasseerden stedebouwkundige studiebureau's in door socialisten bestuurde steden en departementen commissies van onder andere aannemers van openbare werken. Deze commissies vloeiden in de kas van de partij. In het departement Sarthe was op deze wijze het bureau Urba actief, zoals de ex-directeur van Urba heeft toegegeven.

Emmanuelli ontkent dat hij op de hoogte was van de activiteiten van Urba, dat volgens hem autonoom opereerde. De aanklacht van medeplichtigheid berust volgens Emmanuelli niet op een “juridische analyse, maar een intellectuele constructie” van rechter-commissaris Renaud Van Ruymbeke, die met het onderzoek in de Urba-affaire is belast. Emmanuelli weigerde het proces-verbaal te tekenen nadat Van Ruymbeke hem, zoals hij in juli al had aangekondigd, officieel in staat van beschuldiging had gesteld.

De socialisten zien in de actie van de rechter een politieke manoeuvre om de PS zwart te maken. Premier Pierre Bérégovoy zei gisteren dat de eer van Emmanuelli niet in het geding is. Rechter-commissaris Van Ruymbeke heeft de reputatie van een vasthoudend en onkreukbaar lid van de rechtelijke macht die niet voor politieke druk uit de weg gaat.