Voorstel voor heroïne op de medicijnenlijst

ROTTERDAM, 15 SEPT. De Rotterdamse wethouder J. Henderson (drugbeleid) zal op korte termijn een officieel verzoek indienen bij het ministerie van WVC om heroïne op de medicijnenlijst te plaatsen. Alleen op die manier kan de gemeente de plannen uitvoeren die de politie in Rotterdam vorige week naar buiten bracht.

De politie stelde voor volgend jaar een experiment te beginnen met het verstrekken van heroïne aan een kleine groep criminele verslaafden, onder streng medisch toezicht. Henderson is voorstander van dit plan. De politie wil daarmee de overlast aanpakken die de verslaafden veroorzaken. Voor het einde van dit jaar wil Henderson de gemeenteraad een uitgewerkt plan voorleggen, met daarin de voorwaarden waaronder het experiment kan worden uitgevoerd.

WVC wil nog niet reageren zolang het verzoek van wethouder Henderson om heroïne op de medicijnenlijst te plaatsen nog niet binnen is. Volgens een woordvoerder van het ministerie kan de procedure hiertoe enkele jaren duren. Nieuwe medicamenten moeten eerst worden voorgelegd aan een college van deskundigen voordat ze worden geregistreerd. Het college onderzoekt de werking en de bijwerkingen van het middel.

De artsenorganisatie KNMG heeft in het weekeinde afwijzend gereageerd op de plannen in Rotterdam. KNMG-secretaris Th. van Berkestijn zei “geen medische indicatie te kennen voor het verstrekken van heroïne”. Artsen, aldus Van Berkestijn, zijn er om zieke mensen te helpen en niet om de maatschappij te verlossen van “lastige” mensen.

Minister d'Ancona (WVC) wijst de plannen van de politie in Rotterdam niet op voorhand af. Zij wacht voorlopig de besluitvorming in de Rotterdamse gemeenteraad af. Minister Hirsch Ballin (justitie) heeft negatief gereageerd op het voorstel van de gemeentepolitie.