Van der Stoel vrijwel zeker naar post CVSE

DEN HAAG, 15 SEPT. Oud-minister Van der Stoel van buitenlandse zaken wordt zeer waarschijnlijk Hoge Commissaris voor de Minderheden van de Conferentie over Veiligheid en Samenwerking in Europa (CVSE). Hij wordt unaniem voorgedragen door de twaalf EG-landen, terwijl zijn kandidatuur wordt gesteund door de twee grootste lidstaten, Rusland en de Verenigde Staten.

Deze nieuwe functie bij de CVSE, die inmiddels 51 leden telt, is ingesteld op voorstel van de Nederlandse minister van buitenlandse zaken, Van den Broek. Het betreft een voltijds functie met een secretariaat in Warschau; de nieuwe Hoge Commissaris moet proberen conflicten rondom etnische minderheden in Europa te verhinderen door in een vroegtijdig stadium mogelijke problemen te signaleren en met de betrokken partijen te praten.

De 68-jarige oud-minister is thans lid van de Raad van State en Minister van Staat. Deze functies zal hij beide moeten opgeven. Over zijn mogelijke nieuwe functie zei hij vanmorgen: “Het sleutelwoord in deze functie is naar mijn idee: preventieve diplomatie. De commissaris moet ingrijpen als er conflictsituaties rondom minderheden dreigen. Dat dat geen eenvoudige taak is, blijkt wel uit recente studies die hebben uitgewezen dat er 48 potentiële etnische brandhaarden in Europa zijn”, aldus Van der Stoel.

Van der Stoel rapporteerde vorige maand aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties over schendingen van de mensenrechten in Zuid-Irak. Hij zat namens de PvdA in het kabinet-Den Uyl (1973-1977) en in het tweede kabinet-Van Agt (1981-1982). Voordien was hij staatssecretaris van buitenlandse zaken onder Luns in het kabinet-Cals. Van der Stoel was tussen 1983 en 1986 permanent vertegenwoordiger van Nederland bij de Verenigde Naties en in die periode korte tijd voorzitter van de Veiligheidsraad.