Tweemaal duidelijk

De hoofdredactie van NRC Handelsblad roept mij in het commentaar van 11 september over het "Plan Simons' op, niet alleen als deeltijdhoogleraar maar ook als Kamerlid voor mijn mening uit te komen.

Zij meent blijkbaar dat ik “als hoogleraar tot diametraal andere conclusies” kom dan als Kamerlid. In mijn boek "De achterkant van het belasting- en premiebiljet' kom ik tot de conclusie dat de financieringsgrondslag van dit plan onvoldoende doordacht is en doe ik een suggestie voor een verbetering van de opzet. Tijdens de parlementaire behandeling van "Simons' is deze grondslagproblematiek - ook door mij - niet voldoende onderkend.

Het boek heb ik weliswaar geschreven in mijn functie als deeltijd-hoogleraar, maar als Kamerlid neem ik hetzelfde standpunt in. Sterker nog, het volgende standpunt over de "Simons-financiering' heb ik als Kamerlid al eerder naar buiten gebracht. (Zie Het Parool van 20 juni 1992 op de voorpagina met de kop "Kamerlid Vermeend tegen Simons'.)

Voor alle duidelijkheid: het spreekt vanzelf dat ik alle standpunten en ideeën die ik als hoogleraar (in mijn boek) verkondig, ook als volksvertegenwoordiger aanhang. Dit wil overigens niet zeggen dat ik voor mijn plannen en opvattingen steeds een meerderheid in mijn fractie weet te vinden. De hoofdredactie meent dat “de kiezer recht heeft op duidelijkheid” over mijn opvattingen. Dat is juist, maar aan die duidelijkheid heeft het dus niet ontbroken. “Twee maal Vermeend” is ook mij te veel.

    • Willem Vermeend