Tokio acht verlaging van de Japanse rente niet nodig

TOKIO, 15 SEPT. Japans monetaire autoriteiten hebben de Duitse renteverlaging verwelkomd, maar achten een verdere verlaging van de Japanse rente niet nodig. Japan zal zijn monetaire beleid niet wijzigen, aldus minister Hata van financiën.

Volgens een functionaris van de Bank van Japan is daartoe door de overige leden van de G-7 ook geen druk op Japan uitgeoefend. “Japans rentepolitiek behoort gebaseerd te zijn op de nationale economie”, zei hij.

Hata zei gisteren het besluit van de Duitse centrale bank “hoog te waarderen als stap naar houdbare groei van de wereldeconomie zonder inflatie”. Verdere Japanse renteverlaging noemde hij onnodig, omdat vijf achtereenvolgende renteverlagingen in Japan en het onlangs aangekondigde oppep-pakket van 10,7 biljoen yen (136 miljard guldden) al resultaten laten zien, doelend op het herstel van de koersen op de beurs van Tokio.

Vice-minister van financiën, Tadao Chino, verwelkomde het Duitse besluit als “tijdig” en als “een bewijs dat de politieke coördinatie tussen de landen van de Europese Gemeenschap goed loopt”. Volgens Chino zullen de dollar en andere belangrijke valuta aantrekkelijker worden, maar hij verwachtte niet dat de yen zou dalen. “De yen zal niet zo veel druk ondervinden als de D-mark”, aldus Chino. De yen is de afgelopen maanden gestegen ten opzichte van de dollar, maar fors gedaald ten opzichte van de Duitse munt. De yen is volgens hem sterk genoeg om de gevolgen te weerstaan.

Analisten zeggen dat, als Amerika zijn rente verder verlaagt, de druk op Japan om te volgen groot zal zijn. In kringen van de Bank van Japan geeft men toe dat Amerika door de Duitse beslissing ruimte heeft gekregen voor een verdere renteverlaging, maar dat het effect van de Duitse renteverlaging dan verloren zou gaan. Het renteverschil tussen Duitsland en Amerika zou immers weer toenemen en dat zou de vlucht uit de dollar en in de D-mark weer versnellen. Anderen zeggen dat de Duitse renteverlaging de vraag naar D-marken hooguit kort zal onderbreken, waarna al snel de opmars van de Duitse munt en de daling van de dollar zullen worden hervat.

    • Paul Friese