Ter Veld wil nog deze maand overleg over verhaalsplicht bijstand

DEN HAAG, 15 SEPT. Staatssecretaris Ter Veld (sociale zaken) wil nog deze maand overleg voeren met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), de Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak en de directeuren van de sociale diensten (Divosa) over de verhaalsplicht in de bijstand.

In antwoord op Kamervragen zegt Ter Veld dat kritiek van de rechters haar aan het denken heeft gezet over één aspect van de verhaalsplicht van een bijstandsuitkering op de ex-partner. Het betreft lopende uitekeringen waarbij al een alimentatieplicht is vastgesteld. De rechters staan op het standpunt dat pas dan bijstand kan worden teruggevorderd wanneer de ex-partner niet of onvolledig aan zijn alimentatieverplichting voldoet en wanneer hij door de gemeente schriftelijk van de genomen beslissing in kennis is gesteld.

Gistermiddag hebben vertegenwoordigers van de VNG en Divosa overleg gevoerd met Ter Veld over de verwachte problemen bij de uitvoering van de maatregel die gemeenten verplicht ten onrechte, of teveel verleende bijstand te verhalen op cliënten die een bijstandsuitkering ontvangen. VNG en Divosa hebben hun wensen schriftelijk aan de staatssecretaris overhandigd.

De maatregel moest op 1 augustus ingaan. Hij vloeit voort uit een wijziging van de Algemene Bijstandswet waardoor gemeenten voortaan verplicht zijn ten onrechte of teveel betaalde bijstand terug te vorderen. Ook moeten zij waar mogelijk verleende bijstand verhalen op derden, voornamelijk op onderhoudsplichtigen die hun onderhoudsplicht jegens hun (ex) echtgenoot die een bijstandsuitkering ontvangt, niet of niet behoorlijk nakomen.

Volgens de VNG en Divosa moeten gemeenten tot 1 augustus volgend jaar de gelegenheid krijgen om naar gevallen waar tot op heden geen verhaal werd gepleegd, een onderzoek in te stellen. Afhankelijk van de uitkomst van het onderzoek, moet een beslissing worden genomen over de regeling die per 1 augustus '93 kan ingaan. Voorts moet ten aanzien van lopende gevallen waarin reeds verhaal wordt gepleegd, per 1 augustus '93 een nieuwe beslissing genomen worden, aldus de VNG en Divosa. Zij pleiten er ook voor om af te zien van verhaal “in situaties waarin een mogelijke verhaalsplicht tot honderd gulden per maand wordt vastgesteld”.

Overhaaste invoering van de maatregel leidt er volgens de VNG en Divosa toe dat “gemeenten worden gedwongen op ongenuanceerde wijze alle mogelijke verhaalsplichtigen in bijzonder kort tijdsbestek aan te schrijven, zonder daarbij enige vorm van selectie toe te kunnen passen”.