Sociale vernieuwing

Minister Dales stuurt deze maand het wetsvoorstel Stimulering Sociale Vernieuwing naar de Raad van State.

Afzonderlijke regelingen op de terreinen van sociale vernieuwing vervallen door de totstandkoming van één uitkering aan een gemeente. De wet is de basis voor een Fonds Sociale Vernieuwing, waaruit de gemeenten jaarlijks een bijdrage krijgen. Het beleid is er volgens de minister op gericht gemeenten te stimuleren tot het voeren van een geïntegreerd beleid om “achterstandssituaties van mensen weg te nemen”. Dales verwacht dat in 1994 gelden uit 12 regelingen, samen bijna 700 miljoen gulden, via het Fonds Sociale Vernieuwing naar de gemeenten gaan.