Sittard eist onderzoek naar praktijken van politiechef

SITTARD, 15 SEPT. De gemeenteraad in Sittard heeft een extern onderzoek geëist naar de praktijken van politiechef E. Nicoll. Alleen Groen Links heeft zijn onmiddellijke vertrek geëist, tenzij burgemeester J. Tonnaer aannemelijk kan maken dat zijn korpschef geen privé- en dienstbelangen heeft vermengd.

Onlangs is naar buiten gekomen dat de commissaris er samen met andere leden van zijn korps twee eigen bedrijfjes op na houdt, het Opleidingsinstituut voor politie- en beveiligingspersoneel (OPB) en het softwarebedrijf Softpol. Beide ondernemingen krijgen behalve van het bedrijfsleven ook opdrachten van politiekorpsen.

Zo verzorgt OPB momenteel een milieucursus voor politiefunctionarissen van Zuidlimburgse korpsen. De keuze voor OPB is genomen door de vergadering van politiechefs in de regio Zuid-Limburg op advies van de begeleidingscommissie voor vervolgopleidingen. In deze commissie is de firmant van commissaris Nicoll, adjudant A. van der Bergen, vertegenwoordigd, terwijl Nicoll zelf in de vergadering van korpschefs belast is met zowel de portefeuille milieuzaken als vervolgopleidingen. Van der Bergen is door de Rijkspolitie gedetacheerd in het politiebureau van Sittard en belast met de coördinatie van vervolgopleidingen van politiepersoneel.

Volgens Van der Bergen was bij de overige leden van de begeleidingscommissie bekend dat hij mede-eigenaar was van OPB en was hem zelfs door medeleden van de commissie gevraagd een offerte voor de milieucursus uit te brengen. Die bleek lager uit te vallen dan de offerte van de Politieschool in Heerlen.

Commissaris Nicoll had volgens de geldende regels toestemming voor zijn nevenwerkzaamheden moeten vragen aan burgemeester Tonnaer, maar heeft dat in het geval van Softpol volledig nagelaten, terwijl hij in het geval van OPB de burgemeester toestemming had gevraagd zitting te mogen nemen in het bestuur van een stichting die zich met opleidingen voor politie- en beveiligingspersoneel bezighield.

Nicoll gaf vorige week toe dat hij een fout had gemaakt door zijn betrokkenheid bij Softpol te verzwijgen. Hij kondigde toen aan zich onmiddellijk terug te trekken uit het bedrijf, maar volgens informatie van de Kamer van Koophandel was dat gisteren nog steeds niet gebeurd. Burgemeester Tonnaer wil tot de raadsvergadering van donderdag nog niets kwijt over de zaak.