Schoolgebouwen

Ook komend jaar zal het ministerie van onderwijs proberen de schoolgebouwen van het hoger beroepsonderwijs te verkopen.

Afgelopen jaar zijn de onderhandelingen daarover met de HBO-instellingen vastgelopen. Niettemin is voor 1993 een opbrengst van 900 miljoen begroot. Tevens wordt in 1993 geprobeerd sportvelden van middelbare scholen te verkopen. Hiervan wordt een opbrengst verwacht van 70 miljoen.