Onderzoek naar "schaken' meisje

DEN HAAG, 15 SEPT. De koninklijke marechaussee stelt een onderzoek in naar de gedragingen van een 19-jarige dienstplichtige soldaat die tijdens zijn verblijf in het voormalige Joegoslavië een 17-jarig meisje uit het Kroatische Durafar aan de ouderlijke macht zou hebben onttrokken. Minister Ter Beek heeft de militair inmiddels teruggeroepen. Dat heeft een woordvoerder van het ministerie desgevraagd bevestigd.

De soldaat, die werkte bij de verbindingstroepen, was verliefd geworden op het meisje dat tegen de zin van haar vader op de avances van de jongeman inging. Nadat de vader haar over haar gedrag had onderhouden besloot de soldaat dat het voor het meisje wellicht beter zou zijn wanneer ze haar vaderland zou verlaten. Met behulp van zijn familie werd zij vervolgens naar Nederland gehaald. Het meisje wordt deze week teruggestuurd naar Kroatië omdat justitie geen reden ziet tot toelating. Het ministerie beroept zich op het kinderbeschermingsverdrag uit 1968 en de Europese overeenkomst voor terugzending van minderjarigen uit 1970. Hoewel Kroatië formeel geen partij is bij deze verdragen is er volgens een woordvoerder van het ministerie van justitie sprake van “dwingend gewoonterecht”.

Hij spreekt desgevraagd van een “klassiek geval van schaking”. Wanneer het vergrijp bewezen wordt geacht kan de soldaat op grond van artikel 279 van het Wetboek van Strafrecht worden veroordeeld tot maximaal zes jaar gevangenisstraf wegens het onttrekken van een minderjarige aan de ouderlijke macht. Als de marechaussee het onderzoek heeft afgerond wordt de zaak verder behandeld door de militaire kamer van de arrondissementsrechtbank in Arnhem. Inmiddels hebben zes soldaten het tijdelijk opvangcentrum in Roermond verlaten. Gisteren hebben nog acht te kennen gegeven weer terug te willen naar het voormalige Joegoslavië. Volgens de directeur van het opvangcentrum, E. van Hecke, viel de medische opvang in Roermond hen tegen. De in totaal 36 soldaten was bij vertrek uit Zagreb uitgebreide medische verzorging in Nederland in het vooruitzicht gesteld.

Inmiddels zijn de resterende soldaten door een orthopeed onderzocht en heeft een revalidatie-arts in het opvangcentrum zijn licht opgestoken. Op korte termijn zal een fysiotherapieruimte worden ingericht, aldus Van Hecke.

Over twee weken wordt in het opvangcentrum in Roermond begonnen met onderwijs voor leerplichtige kinderen. Uit het voormalige Joegoslavië worden leermiddelen gehaald die over de tijdeljke opvangcentra zullen worden verdeeld. Ook in het opvangcentrum in Den Bosch bestaan vergevorderde plannen om onderwijs voor kinderen ouder dan vier jaar te realiseren.