Moskou geeft schending verdrag bio-wapens toe

MOSKOU, 15 SEPT. Rusland heeft toegegeven dat het tot maart van dit jaar het verdrag tegen biologische wapens heeft geschonden. Onder-minister van buitenlandse zaken Grogory Berdennikov zei in Moskou dat “activiteiten die werden verboden door de (uit 1972 daterende) conventie, van 1946 tot maart 1992 hebben voortgeduurd. Zij zijn gestaakt na een decreet van de Russische president”.

In een presidentiële verordening van 11 april beloofde Jeltsin dat Rusland medewerking zal geven aan uitvoering van de conventie over biologische wapens. Russische functionarissen deelden gisteren mee dat het aantal mensen dat werkzaam is bij biologische projecten voor militaire doeleinden met de helft is teruggebracht en dat hun middelen met dertig procent zijn beperkt. Het onderzoek naar offensieve biologische wapens is gestaakt en laboratoria voor de ontwikkeling van biologische produkten zijn ontmanteld, terwijl een proefterrein voor biologische wapens bij Aralsk is gesloten, zo werd meegedeeld.

De Verenigde Staten hebben in het recente verleden herhaalde malen hun verontrusting uitgesproken over het feit dat de Russische militair-biologische programma's nog altijd werden voortgezet, ondanks een belofte ze te stoppen. Tot gisteren werden deze beschuldigingen van Russische zijde steeds tegengesproken. Nog vorige maand omschreef het Russische ministerie van defensie de Westerse beschuldigingen als “absolute leugens” en stelde het dat alle projecten al in 1975 waren gestaakt.

De nieuwe maatregelen zijn gisteren bekend geworden na een ontmoeting tussen Amerikaanse, Britse en Russische functionarissen in Moskou. Zij betoonden zich na afloop tevreden over het verloop van de besprekingen. De woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van defensie, Richard Boucher, sprak de verwachting uit dat de in Moskou uitgegeven verklaring een proces op gang kan brengen dat “ons het vertrouwen geeft dat Rusland zijn programma voor offensieve biologische oorlogsvoering heeft beëindigd”. “Wij zijn ervan overtuigd dat president Jeltsin en zijn regering oprecht zijn in hun belofte zich volledig te houden aan de conventie over biologische wapens”, aldus de woordvoerder.

Onduidelijk bleef na de officiële verklaring hoeveel mensen nu nog werkzaam zijn op dit terrein. Evenmin werd duidelijk of Rusland nog over chemische wapens beschikt, die het beloofd had te zullen vernietigen.

Het persbureau ITAR-TASS meldde dat het Russische ministerie van defensie inmiddels de afdeling die belast was met de ontwikkeling van biologische wapens heeft opgeheven en heeft vervangen door een afdeling voor straling en biologische en chemische bescherming. President Jeltsin heeft opdracht gegeven een onderzoek in te stellen naar de werkzaamheden van een biologisch instituut in St. Petersburg, waarover de Verenigde Staten en Groot-Brittannië hun verontrustig hebben uitgesproken. Volgens berichten in Russische kranten zou dit instutuut zich tot voor kort nog altijd hebben bezig gehouden met de ontwikkeling van biologische wapens. (AP)