Milieuheffing

Het ministerie van VROM overweegt een milieuheffing voor vrachtwagens in te voeren.

Voor personenauto's is al vanaf september vorig jaar een verscherpte milieukeuring van kracht als onderdeel van de APK-keuring. Deze milieukeuring zal de komende jaren worden aangescherpt “om te bevorderen dat voertuigen tijdens hun hele gebruiksduur zo schoon en stil mogelijk blijven”.