Meer woningen

Staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) denkt dat de komende jaren meer woningen moeten worden gebouwd dan tot nu toe is geraamd. De belangrijkste oorzaak is dat er veel meer migranten naar Nederland komen. Ook de komst van meer asielzoekers is aanleiding dit najaar met nieuwe plannen te komen.