Meer mensen "niet-actief'

In 1990 waren er op elke honderd mensen met een baan 85,6 uitkeringsgerechtigden.

Dit verhoudingsgetal daalde in 1991 naar 85,3; voor 1992 en 1993 wordt een verhoudingsgetal van respectievelijk 85,9 en 86,2 geraamd (illustratie 9). Dit verhoudingsgetal is bepalend voor de vraag of de uitkeringen aan de lonen worden gekoppeld. Als dit getal boven de 86 ligt, hoeft het kabinet de sociale uitkeringen niet gelijk op te laten gaan met de loonontwikkeling in het bedrijfsleven.

Een verdere verslechtering van deze verhouding wil het kabinet pareren door de arbeidsdeelname te vergroten.

De werkgelegenheid stijgt volgend jaar tot ruim 7 miljoen arbeidsjaren. De geregistreerde werkloosheid is dit jaar gedaald met 19.000 en stijgt volgend jaar weer met 5.000 personen (tabel 8).