Meer ambtenaren

Het aantal rijksambtenaren stijgt volgend jaar met 2.000 personen tot ruim 149.100 in vergelijking met medio dit jaar. Na 1993 moet het aantal arbeidsplaatsen bij het rijk dalen naar 145.700 in 1994 en naar 141.600 in 1997. De verkleining van het Defensie-personeelsbestand verloopt sneller dan eerder aangegeven. De personeelssterkte zal in 1993 met circa 110.000 mensen ruim 15 procent onder het niveau van 1990 liggen.