Leerplicht anders

Volgend jaar zal het mogelijk zijn leerlingen in het basisonderwijs die in een achterstandssituatie verkeren langer dan vijfënhalf uur per dag op school te houden.

Ook wordt het mogelijk onderwijs aan driejarigen te geven, om taalachterstand zo vroeg mogelijk te bestrijden. Andere groepen leerlingen zullen daarentegen minder lang naar school hoeven. Voor jongeren “met weinig affiniteit tot de school of volledig dagonderwijs” kan voortaan vanaf 14 jaar onder strikte voorwaarden een “alternatieve leerplicht” gelden, zodat zij “leer/werktrajecten” kunnen volgen. Daarom zal de leerplichtwet worden veranderd.