Lappendeken

Minister Dales en staatssecretaris Nauta (binnenlandse zaken) willen komen tot een uniformering van de functionele gebiedsindelingen.

Zij komen omstreeks de jaarwisseling met plannen voor de bestuurlijke organisatie van Nederland. De bedoeling is een eind maken aan de "lappendeken' van elkaar overlappende regio-indelingen van de verschillende departementen, zoals vervoerregio's, brandweerregio's en ambulanceregio's.