Kunstfederatie: WVC bezuinigt toch op kunsten

DEN HAAG, 15 SEPT. De Federatie van Kunstenaarsverenigingen vindt dat de vandaag door minister d'Ancona (WVC) bij de Tweede Kamer ingediende kunstbegroting aantoont dat er feitelijk wordt bezuinigd op de kunsten. In 1993 is er voor kunst tien miljoen gulden minder beschikbaar dan dit jaar. De Federatie constateert dat de telkens herhaalde bewering van de minister dat er niet wordt bezuinigd in strijd is met haar eigen cijfers.

De bezuinigingen op kunst zijn voor een deel het gevolg van het wegvallen van de extra gelden voor kunsten die het Regeerakkoord in het vooruitzicht stelde. De Federatie schat verder dat het volgend jaar reëel voor de kunsten beschikbare bedrag zelfs zo'n vijftien miljoen gulden lager is dan dit jaar omdat de inflatie (minimaal 3.5 procent) niet wordt gecompenseerd. Daardoor heeft de kunstwereld volgend jaar 6 procent minder te besteden dan dit jaar.