Klompé-prijs toegekend aan r.k. vrouwen

Drs. Marjet Derks, schrijfster van het boek "Roomse dochters' (over de katholieke vrouwenbeweging) en drs. Ellie Smeekens, een bedrijfspastor die vooral actief is voor bijstands- en WAO-vrouwen, krijgen een stipendium van vijfduizend gulden van de Stichting Marga Klompé Fonds. De stichting werd in 1989 opgericht om de christelijke bewogenheid van de mens in de samenleving, waarvan dr. Klompé heeft blijk gegeven, levend te houden.