Kamer wil af van automatische invrijheidstelling

DEN HAAG, 15 SEPT. Een Kamermeerderheid van CDA en VVD wil de automatische vervroegde invrijheidsstelling van gedetineerden na tweederde van de gevangenisstraf afschaffen.

Dit bleek gisteren tijdens een debat in de Tweede Kamer over alternatieve sancties. CDA en VVD vinden dat de automatische vervroegde invrijheidsstelling zich niet verdraagt met het voorstel van staatssecretaris Kosto (justitie) om de laatste fase van de gevangenisstraf om te zetten in een alternatieve straf. Als daarvoor wordt gekozen moet de vervroegde invrijheidsstelling te vervallen. VVD-afgevaardigde Korthals stelde dat de vervroegde invrijheidsstelling in 1988 is ingesteld om de gevangenen resocialiseren. Hij meent dat een nog verdere vervroeging van de invrijheidsstelling niet meer geloofwaardig zal zijn voor de maatschappij. Staatssecretaris Kosto (justitie) is er niet zeker van dat afschaffing van de vervroegde invrijheidsstelling zin heeft. “Het is immers de rechter die oordeelt”, aldus Kosto.