Huursubsidie

Het kabinet moet veel meer geld aan individuele huursubsidie uitgeven. Tot 1997 is 166 miljoen gulden extra nodig. Dit komt goeddeels door de kabinetsplannen om uitkeringen (WAO, AOW, weduwen en weduwnaars) te verlagen. Een lager inkomen geeft bij een gelijkblijvende of stijgende huur recht op een hogere huursubsidie. Om misbruik te voorkomen moeten ontvangers van huursubsidie per 1 juli 1994 staan ingeschreven in het bevolkingsregister.