Experiment tegen alcohol in verkeer succes

DEN HAAG, 15 SEPT. De Alcohol Verkeer Cursussen moeten landelijk worden ingevoerd.

Na een experiment van drieëneenhalf jaar in alle arrondissementen blijken verdachten, veroordeelden, rechterlijke macht en reclassering tevreden over de cursus. Dat stelt de begeleidingscommissie Alcohol Verkeer Cursussen in haar eindrapport, dat deze week aan staatssecretaris Kosto van justitie en de vergadering van procureurs-generaal is aangeboden. Dat de kans op herhaling van het rijden onder invloed door de cursus nauwelijks daalt (van 11 zonder cursus naar 9 procent met cursus) is volgens de commissie geen reden om van de cursus af te zien of hem te verzwaren. De kennis over alcoholgebruik in het verkeer wordt vergroot en de houding van de veroordeelden tegenover alcoholgebruik blijkt te veranderen.