Energieheffing

Komend jaar valt waarschijnlijk een besluit over invoering van de energieheffing.

Het kabinet blijft streven naar een internationale aanpak. De wens van minister Alders (milieu) de heffing al op 1 januari 1993 te laten ingaan, komt niet uit. Nederland gaat zich intensiever dan voordien bezighouden met de ondersteuning van milieubeleid in ontwikkelingslanden. Daarvoor heeft het ministerie voor ontwikkelingssamenwerking 325 miljoen gulden uitgetrokken, 50 miljoen meer dan dit jaar.