Emancipatieraad

De emancipatieraad wordt in 1997 opgeheven. De raad wordt volgend jaar nog voor één keer voor vier jaar geïnstalleerd.

Daarna hoort emancipatie volgens staatssecretaris Ter Veld zodanig in het kabinetsbeleid te zijn opgenomen en de aandacht van andere adviesorganen te hebben dat een aparte raad niet meer nodig is. In die andere adviesraden moeten dan wel meer vrouwen komen.