Eerste beelden op tv "lichtelijk' gestoord

DEN HAAG, 15 SEPT. Veertig jaar geleden - op dinsdag 16 september 1952 - deed televisie-verslaggeving haar intree op Prinsjesdag, de dag van “het feest van de democratie”, zoals de Nieuwe Rotterdamse Courant (lib.) dat toen noemde. Voor het Algemeen Handelsblad, dat eveneens als lib. werd aangeduid, gold als een van de belangrijkste nieuwsonderwerpen van diezelfde dag de "geslaagde televisie-uitzending van Prinsjesdag' (pagina 4).

Het Amsterdamse avondblad schreef dat de Nederlandse Televisie Stichting “als jongste experiment haar luisterkijkers deelgenoten heeft doen zijn van de vermaarde Prinsjesdag waarvoor velen zich doorgaans een reis naar Den Haag getroosten en het mag al dadelijk worden vastgesteld, dat de kijkers door deze uitzending verre zijn bevoorrecht boven de tienduizenden die op straat de gebeurtenissen van de Prinsjesdag gadeslaan. Want deze uitzending is een onbetwistbaar succes geworden, al droeg zij uiteraard nog de gebreken van het novum en al werd de rit van de stoet van het Paleis Noordeinde naar het Binnenhof niet door de televisiecamera gevolgd”. En verderop volgt de conclusie dat “de N.T.S. deze eerste proefneming ongetwijfeld als geslaagd mag beschouwen. Wel werd in de aanvang nogal wat geëxperimenteerd met camera-instelling en belichting en werden de beelden op het Binnenhof lichtelijk gestoord. Later bleek de oorzaak van deze storing te liggen in de kleine zenders van de politie, die zij gebruikt bij de verkeersregeling. Daartegen kan dus in de toekomst worden gewaakt”.

Anno 1992 wordt de rechtstreekse uitzending van Prinsjesdag met onder meer een verslag van de rijtoer van de koninklijke familie verzorgd door de NOS met meer dan zestig mensen. Er zijn 22 camera's geïnstalleerd waarvan negen op het Binnenhof staan.

Eindregisseur Rudolf Spoor (54) weet niet of de televisieverslaggeving van Prinsjesdag nu anders is dan bij het begin. “Maar technisch is alles bijna volmaakt geworden.” Alleen was het gisteren nog steeds de vraag of zijn mensen vandaag in het nieuwe gebouw van de Tweede Kamer ook direct vanuit de grote zaal mogen opereren. Er bestaat naar zijn zeggen, namelijk “een schil” van allerlei diensten en instellingen die zich met alles bemoeien en bij wie voor alles en nog wat toestemming moet worden gevraagd. “Daar kom je moeilijk, alleen met heel veel tact door heen.”