Eén in één cel

Minister Hirsch Ballin en staatssecretaris Kosto (justitie) vinden dat het plaatsen van twee gedetineerden in één cel geen oplossing biedt voor het cellentekort.

De beheersbaarheid van de strafinrichtingen zou in gevaar kunnen komen. De bewindslieden willen wel niet-vluchtgevaarlijke gedetineerden die een korte periode in een inrichting verblijven bij elkaar plaatsen in ruimten voor meer personen. Te denken valt vooral aan vreemdelingen in afwachting van uitzetting en mensen die weigeren een boete te betalen. De versnelde bouw van 600 nieuwe cellen moet het tekort aan ruimte oplossen.