Dr. Th.P.J. van den Hout (48) gaat in Amsterdam ...

Dr. Th.P.J. van den Hout (48) gaat in Amsterdam Hettitische en Anatolische talen en geschiedenis doceren. Van den Hout was leraar in Amsterdam en onderzoeker bij de Akademie van Wetenschappen. Zijn bijzonder hoogleraarschap heeft hij te danken aan de Allard Pierson Stichting.