De aanzienlijke terminologische verwarring die ...

De aanzienlijke terminologische verwarring die zich in vrijwel ieder facet van de taalkunde voordoet, is een gevolg van het ontluisterende gegeven dat twee linguïsten zelden dezelfde opvatting over een bepaald fenomeen hebben.

M.E. Keizer, Vrije Universiteit Amsterdam

Het stimulerende effect van het excentrieke dient nooit te worden onderschat.

Marianne Rutgers, Rijksuniversiteit Leiden

De gedachte dat psychologische factoren invloed hebben op fysiologische processen en het verloop van een ziekte stuit nog steeds, ten onrechte, op grote weerstand.

A.M.E. Claessen, Vrije Universiteit Amsterdam

Hedendaagse besturingssystemen bieden wel voldoende ondersteuning voor het uitvoeren maar niet voor het ontwikkelen en beheren van programmatuur.

E.H. Baalbergen, Vrije Universiteit Amsterdam

Een echte proteststem is een blanco stem daar men bij het kiezen van een andere mogelijkheid zijn/haar doel voorbij schiet.

J.P.S. van Schagen, Vrije Universiteit Amsterdam

Miljoenen mensen zijn onvrijwillig betrokken bij een onbedoeld experiment waarbij de invloed op de levensduur wordt onderzocht van een zekere mate van chronische ondervoeding

W. Bode, Rijksuniversiteit Limburg