Cijfers

Het heeft even geduurd, maar ik ben er doorheen, door de nieuwe Van Dale. Als ik het goed heb, word ik 34 keer geciteerd, drie keer in deel I, 27 keer in deel II, vier keer in deel III.

Maar liefst negen citaten staan onder de letter k. Dat kan betekenen dat ik mij bezondig aan een overdreven gebruik van k-woorden, maar ik meen dat het eerder van doen heeft met de belezenheid van de bij Van Dale gestationeerde k-redacteur (m/v).

Dezelfde redacteur heeft vermoedelijk de l en m gedaan. Hij geeft blijk van een verheugend brede kijk op mijn werk en een goed oordeel (karakteristiek, klootzak, liegen, moois, moord, mos - moois en moord zelfs in één en dezelfde kolom).

Aan de o, r en s daarentegen is kennelijk gewerkt door iemand die alleen weet had van 'Otto's oorlog'. Deze citaten (onwijs, rugzak, schuilhut) zijn bovendien van een beschamende nietszeggendheid. Wat moeten de mensen wel niet van me denken? Zelf denk ik dat ik heel wat zinnen zou kunnen vinden die zowel aan trefwoord als auteur meer recht hadden gedaan. Als ik maar niet zo neerslachtig werd van het lezen van eigen werk.

Op heden word ik genoemd onder vier vogelnamen (katvogel, korhoen, scholekster, slangehalsvogel). Mijn ambitie is in de volgende Van Dale genoemd te worden onder alle vogelnamen. Dan zou ik wel een week gelukkig zijn.

    • Koos van Zomeren