Baggerslib

Minister Maij-Weggen (verkeer en waterstaat) aast op geld uit het bankwezen voor de opslag van baggerslib.

Volgend jaar wil het ministerie de sanering van waterbodems flink aanpakken. Gezien de stand van de techniek kan in de jaren tot 2010 slechts 20 procent van de baggerspecie worden gezuiverd. De rest moet worden opgeslagen. Voor de aanleg van bergingslocaties zoekt Maij-Weggen private financiers. “Deze kunnen hun investeringen te zijner tijd door heffing van stortrechten terugverdienen.”