Asielzoekers

Staatssecretaris Kosto (justitie) verwacht dat het aantal asielaanvragen dit jaar zal uitkomen op 14.000.

Hierbij zijn de asielaanvragen van vluchtelingen uit ex-Joegoslavië niet meegeteld. In totaal verblijven er naar schatting ongeveer 15.000 vluchtelingen uit het voormalige Joegoslavië in Nederland. Het kabinet verwacht het komende jaar de komst van ongeveer 17.000 asielzoekers. De afgelopen twee jaar kwamen er telkens 22.000 asielaanvragen binnen. Het kabinet wil ongewenste migratie naar Nederland tegengaan door voorwaarden te stellen aan hulp- en stimuleringsprojecten met ontwikkelingslanden. Gedacht wordt aan proefprojecten met Roemenië, Iran, Marokko en Ethiopië. Ook wil het kabinet immigratie tegengaan door een inkomenseis te stellen aan mensen die familieleden of huwelijkspartners willen laten overkomen.