Antillen en Aruba

De Nederlandse Antillen en Aruba krijgen volgend jaar voor 275 miljoen gulden aan hulp.

Minister Hirsch Ballin wil dit geld besteden aan verbetering van het bestuur, het onderwijs en gezondheidszorg, het versterken van de rechtshandhaving en het tegengaan van milieuverontreiniging. De minister wil de migratie van "probleemjongeren' van de Antillen naar Nederland verminderen door hun kansen in de Antilliaanse samenleving te verbeteren. Een gezamenlijke werkgroep moet komen met aanbevelingen.