Anti-racisme

De ministeries van binnenlandse zaken, WVC en onderwijs beginnen volgend jaar met een anti-racismecampagne voor de schooljeugd.

Het kabinet wil samen met minderhedenorganisaties afspraken maken met allochtonen en autochtonen in wijken over leefregels. Ook zullen er bij gemeenten samenwerkingscommissies komen die “het leefklimaat zodanig moeten verbeteren dat uitingen van discriminatie en racisme minder kans krijgen”. Onderwijs zal volgend jaar 42,5 miljoen extra aan Nederlandse-taalcursussen voor allochtonen geven en 32,7 miljoen extra aan de basiseducatie. In totaal is voor de periode 1993-1995 106,5 miljoen extra uitgetrokken om de wachtlijsten bij Nederlandse-taalcursussen te verkorten.