Amerika biedt Rusland krediet voor voedsel

ROTTERDAM, 15 SEPT. De Amerikaanse regering heeft Rusland gisteren 0,9 miljard dollar (1,45 miljard gulden) kredietgaranties aangeboden voor voedselaankopen in de VS.

Bovendien is 250 miljoen dollar aan directe voedselsteun, zoals varkensvlees, en andere hulp aangeboden. Dat heeft de Amerikaanse minister van landbouw Edward Madigan bekendgemaakt.

Ongeveer 100 miljoen dollar kredietgarantie zal nog deze maand beschikbaar komen voor de aankoop van Amerikaans graan en veevoer. “De maatregelen moeten de continuïteit van de Amerikaanse landbouw-export naar één van onze grootste markten verzekeren in de tijd dat Rusland zijn economische hervorming doorvoert”, aldus Madigan. Later in het jaar zou Rusland op nog meer leningen kunnen rekenen.

Hoewel de Russische landbouwopbrengsten stijgen en de landbouwhervormingen goede vorderingen maken heeft Rusland behoefte aan onze steun, meende de minister. Vertegenwoordigers van de Russische regering zouden begin deze maand een miljard dollar krediet hebben gevraagd voor de rest van het jaar.

Met het nieuwe aanbod komt het totaal van de voedselkredieten die sinds 1 januari 1991 aan de Sovjet-Unie en haar opvolgers zijn verstrekt op 5,75 miljard dollar. De looptijd van de leningen is drie jaar. Hoewel twijfel groeit aan het Russische vermogen om de leningen op tijd af te lossen (Canada schortte oplangs de levering van tarwe enige tijd op omdat aflossing van een lening uitbleef) blijft de regering Bush zonder veel terughoudendheid nieuwe kredieten aanbieden. De export van graan, veevoer en gerede voedselprodukten aan Rusland speelt een belangrijke rol in de ondersteuning van de Amerikaanse landbouw die met grote overschotten kampt. Eerder deze maand publiceerde de regering Bush een omvangrijk subsidieprogramma (onder meer op tarwe en varkensvlees) ter bevordering van de export van Amerikaanse landbouwprodukten.

Ook de Europese Commissie liet vorige week weten te menen dat Rusland deze winter weer voedselhulp van de EG nodig heeft, hoewel het hulpprogramma dat vorige winter werd gestart nog steeds niet is afgesloten.

De gretigheid waarmee de EG en de VS voedselsteun aanbieden contrasteert met de uitlatingen van de Russische minister van landbouw Viktor Khlystun die in een interview met de Financial Times (4 september) verklaarde dat er geen honger dreigt in zijn land, “ondanks geruchten terzake in binnen en buitenland”. Volgens Khlystun ligt in Rusland 300.000 ton vlees in koelhuizen opgeslagen, maar beschikt de Russische bevolking niet over de roebels om dat vlees ook te kopen.