Stichting Cargo breekt omstreden broodoffer af

BREEZANDDIJK, 14 SEPT. De hoogspanningsmast gevuld met ruim 20.000 broden op de Afsluitdijk, een kunstobject van de Stichting Cargo, is afgebroken. De kunstenaars zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag met stille trom vertrokken.

Volgens een woorvoerder van de rijkspolitie Bolsward heeft een medewerker van de Stichting verklaard dat men met de mast is afgereisd naar België.

De sluiswachter van Kornwerderzand zag de kunstenaars vrijdagmiddag met snijbranders en diepladers in de weer. Zaterdagmiddag bleken de mast en de broodbakkerij verdwenen. Van de stichting is niemand voor commentaar bereikbaar.

Cargo wilde als "Nationaal Geschenk aan de Zee' de mast laten afzinken in de Waddenzee. Dit stuitte echter op verzet van Rijkswaterstaat, die het in strijd vond met de Wet Verontreiniging zeewater. De Raad van State gaf Rijkswaterstaat gelijk, nadat Cargo het rechtscollege had gevraagd om een voorlopige vergunning voor het broodoffer.

De Stichting Cargo vatte daarna het plan op de mast met de broden te begraven, maar ook dit werd afgewezen door Rijkswaterstaat.

Cargo had tot 1 oktober een gedoogvergunning van de gemeente Wonseradeel voor de mast. Oorspronkelijk zou de mast in de nacht van 18 op 19 september in zee worden gegooid.