Stevens

In het hoofdartikel "Twee maal Vermeend' dat afgelopen vrijdag in de krant verscheen, wordt gesproken over de heer Stevens die ten aanzien van het Plan Simons als professor een andere toon aansloeg dan als senator. Mr. W.F.C. Stevens, voorzitter van de gelijknamige belastingcommissie, en tevens Eerste Kamerlid is echter geen professor. De kritiek op het Plan Simons uitte hij dan ook niet in een collegezaal, maar tijdens een nieuwjaarsbijeenkomst. (Redactie).