Ontruiming naar sociale hiërarchie

Wie is op Prinsjesdag na koningin Beatrix de belangrijkste aanwezige in de Ridderzaal? De prins-gemaal? De minister-president? De voorzitter van de Verenigde Vergadering? Geen van drieën. Het is de "Coördinator Binnenbeveiliging'. Hij regeert de Ridderzaal, als het misgaat.

De veiligheid van de majesteit. Niets is in Den Haag met zo veel voorzorgen en geheimhouding omgeven. Negentien pagina's telt het strikt vertrouwelijke "Ontruimingsplan Ridderzaal'. En nergens is iets aan het toeval overgelaten.

Waar staan de poederblussers, hoe openen de deuren zich, wat moet de voorzitter zeggen (in drie talen) en wie verlaat wanneer de vertrekken? Vooral dat laatste.

De koningin vertrekt bij een calamiteit, met haar familie, als eerste. De "Staf binnenbeveiliging' regelt haar vluchtroute. Er is een keuze uit drie routes. Een koninklijke (via de Rolzaal), een vanzelfsprekende (via de hoofdingang) en een spectaculaire (via de ramen).

De bom tikt of de Ridderzaal brandt al, maar de modale aanwezige moet op z'n beurt wachten. Ook bij calamiteiten blijft de sociale hiërarchie strikt gewaarborgd. Na de koninklijke familie is het de beurt aan de leden van het kabinet, van de Raad van State en van het Corps Diplomatique. Daarna volgt het gewone volk, onder wie de journalisten.

Wie is deze power behind the throne voor-één-dag? Tv-kijkers kunnen hem morgen tijdens de directe uitzending uit de Ridderzaal waarnemen achter de voorzitter van de Verenigde Vergadering, achter wie hij zich schuil houdt voor het geval dàt. (CvdM)

    • Cees van der Malen
    • Kees Versteegh